טקס שוויוני חתונה שווה טקס חילוני טקסים
דף הבית >> נישואין >> מאמרים >> שני דברים הכרחיים לטקס חילוני

שני דברים הכרחיים לטקס נישואין יהודי-חילוני 

מאת הרב נרדי גרין

האם להקריא את הטקסט המסורתי בטקס הנישואין הופך אותו לטקס חילוני, או שאולי עורך הטקס יוצא ידי חובה? מה הם הדברים שבלעדיהם אין טקס יהודי חילוני? האם אפשר שעורך הטקס יחבוש כיפה?


לעיתים בני הזוג, או המשפחה מבקשים שהטקס יהיה כמה שיותר מסורתי. צריך לזכור שעורך הטקס היהודי-חילוני אינו שחקן, ואינו נמצא בטקס על מנת לדקלם טקסט שהושם בפיו. הוא מביא גישה ומסגרת מסוימת אל הטקס. עורך הטקס היהודי חילוני אינו מתחזה לרב דתי, ואינו יכול לערוך טקס דתי לפי דרישת המשפחה. ההתחזות למסדר קידושין דתי היא הונאה של הזוג ושל המוזמנים. חייבים לשמר מינימום מסוים של "קוים אדומים" המבהירים לכל השותפים כי מדובר בטקס חילוני.

מבחינת עורך הטקס, צריכים להיות כמה שפחות "קוים אדומים". הרי זה בדיוק מה שעושות התנועות הדתיות. אבל אי הצבת מסגרת לחלוטין, אינה הופכת את הטקס ליותר טוב. לכן צריך לזכור את המטרה והיא עריכת טקס מכובד שהוא לרוח בני הזוג, המשפחה והקהילה. לכן, אם הזוג מבקש מעורך הטקס לשים כיפה בטקס עורך הטקס צריך להיענות לכך, אם ישנה דרישה להקריא את הטקסטים המסורתיים, גם לזה צריך להיענות.

אני מציע שני דברים שבלעדיהם קשה לקיים טקס יהודי-חילוני:

1. קידושין והתחיבות שוויוניים

הטקס צריך להיות טקס שוויוני מבחינה הצהרתית ומבחינה מעשית. הפעולות המעשיות המרכזיות שלו הן: הקידושין צריך להיות אקט הדדי ושוויוני, כלומר, חילופי טבעות בין בני הזוג. הכתובה, צריכה להיות מנוסחת בלשון שוויונית והדדית.

2. פרשנות של משמעויות

כל מעשה, כוריאוגרפיה ושימוש בטקסטים מוסבר. כלומר, מובא באמצעות פרשנות מחודשת האומרת למה התכוונו בני הזוג. גם אם רכיב מתוך הטקס הדתי מוכנס, הוא מובא באמצעות הסבר המכניס אותו להקשר. ההקשר הפרשני מוציא את הרכיבים האלה מהקשרם המקורי והופך אותם לרכיבים תרבותיים ולא דתיים בתוך הטקס.

שאלת הכיפה - הכיפה היא סממן דתי מובהק. השולחן הערוך מצווה את היהודי המאמין לחבוש כיסוי ראש מפני יראת שמיים. ואולם הכיפה אינה סממן יהודי מובהק. הכמורה הנוצרית גם היא חובשת כיפה, לאפיפיור הקאתולי זהו ציוד חובה. גם בני אמונות אחרות חובשים כיפה. מכיוון שהטקס אותו אנו עורכים הוא חילוני, כלומר, לא שם דגש על יראת שמיים, אין עורך הטקס החילוני חובש כיפה. ואולם אם הזוג יבקש ממנו לשים כיפה על מנת לכבד את המנהגים העתיקים ואת כבודם של בני המשפחה האחרים, הרי שעורך הטקס יחבוש כיפה מתוך כבוד. הכיפה תהיה חלק מהטקס, וממנו בלבד. לפניו ואחריו הכיפה תיגנז.

מאת הרב נרדי גרין