ידועים בציבור חתונה שווה טקס חילוני טקסים

איך אפשר לקבל מעמד של ידועים בציבור, בחינם?

מדינת ישראל מאפשר לחיות כזוג גם ללא רישום נישואים בתעודת הזהות על ידי מעמד ה"ידועים בציבור". המעמד הזה אינו רשום בתעודת הזהות אך ניתן בקלות, ובחינם, לקבל הכרה מביטוח לאומי, הכותב באתרו:

"חוק הביטוח הלאומי וכן החוקים האחרים שהביטוח הלאומי מבצע, מכירים במעמד ידועים בציבור, והם נחשבים כבני זוג נשואים לעניין זכויותיהם וחובותיהם. הביטוח הלאומי מכיר גם בבני זוג מאותו מין כידועים בציבור. בני זוג המבקשים להכיר בהם כידועים בציבור, מתבקשים למלא "שאלון לקביעת מעמד ידועים בציבור" (טופס בל/107), ולשלוח אותו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם. אל הטופס יש לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג."
על מנת לחסוף כסף המלצתנו היא להיכנס לאתר ביטוח לאומי בקישור הבא להוריד את הטפסים הרלוונטיים, למלא אותם, לשלוח ולקבלה הכרה מגוף ממלכתי כ"ידועים בציבור". זה בחינם!!! ראו עדות בני זוג שעשו את זה ראו בקישור הבא.
 

האם הילדים של ידועים בציבור, או נישאים אזרחית, יהודים?

מעמד ילדיהם של זוג יהודים שהחליטו להינשא באמצעות נישואים אזרחיים בחו"ל, או לחיות כ"ידועים בציבור", שווה לחלוטין למי שנישאו בנישואין אורתודוכסים. אם שני בני הזוג מוכרים כיהודים ע"פ ההלכה האורתודוכסית ואין בהם פסול של יחוס (כגון כהן וגרושה), הם לא יחשבו ל"ממזרים" או בעלי פסול אחר.
ילד ייחשב כיהודי, ע"פ ההלכה האורתודוכסית, רק אם אמו מוכרת כיהודיה. גם אם האב אינו יהודי, אך הילד או הילדה נולדו לאם יהודייה, כל עוד הייתה פנויה ולא מקודשת למישהו אחר בזמן שנולד הילד, הילדים הם ישראל כשר לכל דבר. על פי ההלכה האורתודוקסית הם נחשבים ל"בני פנויה".


פרידה בין ידועים בציבור

על בני זוג שאינם רשומים כנשואים, החיים במשותף והם ידועים בציבור, חלה "הלכת השיתוף". על מנת להרחיב בנושא הזה ליחצו על הקישור למאמר בויקיפדיה.


פרידה בין בני זוג הרשומים כנשואים והסכמי נישואים 

על בני זוג הרשומים כנשואים ורוצים להיפרד חל "חוק יחסי ממון" (ראו את לשון החוק באתר הכנסת). אין חובה, אבל ניתן לערוך "הסכם ממון" כדי להסדיר משפטית את יחסי הממון בין בני הזוג במקרה של פרידה, בכל צורה של קשר זוגי, גם אם הנישואים נערכים ע"פ דיני ההלכה האורתודוכסית. בשאלה האם לערוך הסכם כזה, כדאי לעיין בחוק יחסי ממון ולקבל יעוץ משפטי מוסמך על כך.


רישום גירושים

גירושים של בני זוג יהודים: בדרך אחת, בבית הדין הרבני – גירושים אורתודוכסיים. גם זוג יהודים שבחר להתחתן ולהרשם ע"י נישואים אזרחיים בחו"ל חייב בגט אורתודוכסי - "גט לחומרא", מחמת הספק.

גירושים של בני זוג כשלפחות אחד מבני הזוג לא מוכר כיהודי: על פי ההלכה האורתודוכסית אין מקום לעריכת גט, היות ואין תוקף של קידושין בין יהודי לאינו יהודי. והנישואים האלה בטלים מעיקרם. עד לא מזמן, בית דין רבני יכול היה לבטל את הקשר הזוגי ללא גט על ידי שקבע שלכתחילה לא היה קשר זוגי. אולם לאחר פסיקת בג"צ בנושא קבעה כי אין לבית דין רבני שום סמכות שיפוטית לדון בעניינים אצל זוג מעורב המבקש להתגרש. בית הדין הרבני אינו יכול יותר להתיר את קשר הנישואין של זוג מעורב. לכן כיום הזוג יכול להציג מסמכי גירושים על סמך שתי דרכים: 
1. פניה לבית משפט ישראלי לביטול נישואים.
2. גירושים בחו"ל (בדרך כלל מורכב ויקר יותר).


האפשרויות לעריכת טקס-יהודי חילוני:

יש להבחין בין הרישום הרשמי במשרד הפנים, לאופן עריכת הטקס היהודי חילוני במסיבת החתונה. 
  • עריכת חופה יהודית חילונית מבלי להירשם לנישואין. 
  • עריכת חופה יהודית חילונית, במסיבת החתונה, לאחר נישואין אזרחיים בחו"ל. 
  • עריכת חופה יהודית חילונית, במסיבת החתונה, לאחר טקס דתית עם עדים בלבד. 
  • עריכת חופה יהודית משולבת של רב אורתודוכסי ורב חילוני יחד. 
הבהרה: הטקס החילוני אינו מחייב חוקית. בחוק הישראלי אין התייחסות למעמדו של טקס חילוני לכשעצמו,
ללא קשר להתקשרות זוגית או ממונית נוספת. למרות שכיום הטקס מהווה הכרזה אישית תרבותית מול משפחה וחברים. מעולם לא נידון משפטית האם הטקס יוצר זיקת נישואים משפטית או/ו הלכתית אורתודוכסית מחייבת של ממש בין בני זוג. מה שיוצר את הזיקה הוא החיים תחת קורת גג אחת וקיום משק בית משותף.


שינוי המצב הקיים

המצב החוקי המפורט כאן שולל זכויות אזרח וכופה נורמות דתיות אורתודוכסיות על מי שאינו חפץ בכך, החוק מוכל על כל אזרחי המדינה בני כל הדתות. בשל כך מתנהל מאבק פרלמנטארי מתמשך לשינוי המצב החוקי. הצעות חוק שונות המכוונות לשינויי המצב הקיים לא נתקבלו עד כה בכנסת. אנו מקווים שהמצב החוקי ישתנה ויאפשר לכל אדם לבחור את הדרך בה יוכל לציין את התקשרותו הזוגית.
ככלל עמדתנו היא שאין צורך שהמדינה תתערב באופי טקס הנישואין, ועליה לדאוג לרישום מנהלי בלבד. אך אם היא ברצונה לתת זכות  לרבנים להיות רשמי נישואין, היא מחויבת להכיר בסמכויותיהם של כל הרבנים מכל זרמי היהדות: אורתודוקסיים, קונסרבטיביים, רפורמים, רה-קונסטרוקציוניסטיים וחילוניים-הומניסטיים להשיא זוגות.

הערה מידע זה נמסר רק על מנת לקבל תמונה כללית ועקרונית על המצב החוקי במדינת ישראל. אין להסתמך כלל על רשימה זו כייעוץ משפטי מלא או חלקי. היות והדין במדינת ישראל בעניינים אלו משתנה מזמן לזמן עקב פסיקות בג"צ, במידה ויש צורך במידע משפטי פרטני יש לקבלו אך ורק מהמוסמכים לכך. יש לפנות לגורם משפטי לבחינת ההשלכות של התקשרות זוגית גם במקרה של נישואים אורתודוקסיים. 

לפרטים נוספים 
המצב המשפטי

מהו רישום נישואים?

משמעותו רישום מנהלי לעדכון המצב אישי במאגר הנתונים של מנהל האוכלוסין במשרד הפנים, השינוי נעשה על סמך מסמכים המעידים על שינוי המעמד האישי מיחידים לנשואים.

כיצד נרשמים כנשואים בתעודת הזהות?

בני זוג (גבר ואישה): יכולים להירשם לנישואין במשרד הפנים בשתי דרכים:
1. נישואים ברבנות – המדינה מכירה בנישואים של הפלג האורתודוכסי בלבד, יהודים בלבד (המוכרים ע"פ ההלכה האורתודוקסית).
2. נישואים אזרחיים בחו"ל – מדינת ישראל מחויבת להכיר בנישואין אזרחיים הנערכים בחו"ל. 
בני זוג שאחד מבני הזוג, או שניהם, לא מוכרים כיהודים (ע"פ ההלכה האורתודוכסית): יכולים להירשם לנישואין במשרד הפנים בדרך אחת: עריכת נישואים אזרחיים בחו"ל .

בני זוג שאינם רשומים כנשואים ו"ידועים בציבור"

בני זוג הבוחרים לא להיזקק, לשירותי הרבנות, ומשרד הפנים ואינם זקוק לרישום ממסדי, נחשבים ע"י החוק כ"ידועים בציבור". מעמד "ידועים בציבור" שווה למעמד נשואים עם כמה הסתייגויות קלות. לברור פרטני של השוני, יש לפנות לגורם משפטי מוסמך.
למשל, אם נדרש - הם צריכים להוכיח את מעמדם. המבחן להוכחה הוא: חיים תחת קורת גג אחת וניהול משק בית משותף.