דובי אביגור חתונה שווה טקס חילוני טקסים
דף הבית >> נישואין >> מאמרים >> חתונה שווה הרב דובי אביגור

חתונה שווה 

מאת הרב דובי אביגור

יותר ויותר זוגות מחפשים חתונה שווה לחגוג את חופתם.
כאן תבינו מה היא חתונה שווה.


החתונה הרבנית כפי שהיא היום, איננה חתונה שווה, איננה שוויונית. טקס החתונה הרבני המוכר לנו היום נקבע, כנראה, בתקופת המשנה, לפני כ-2000 שנה. באותה תקופה, שוויון בין נשים וגברים כלל לא נהגה. אל הנשים היה יחס משפיל ביותר ותעיד על כך הכתובה שנחשבה, אז, הישג סוציאלי אדיר. בכתובה הרבנית מובטחות זכויות האישה בקורת גג, מזון, לבוש וילדים על פי עונתה. אם יחליט "בעלה" לשחררה מהבית, עליו להעניק לה את 200 הזוז שנקבעו לה אם הייתה בתולה בנישואיה. אם לא הייתה בתולה- רק 100 זוז. ההישגים הסוציאליים של אז אינם אלה של היום. היום, שני בני הזוג מפרנסים, חופשות לידה יכולות להינטל על ידי שניהם, כל ההוויה השתנתה ולכן כתובה כזו היא אנכרוניסטית ואינה שייכת לכאן.

 הכתובה של היום צריכה להיות שווה בלשונה, מכילה את המילים הנכונות לבני הזוג כדי שיחיו את חייהם באהבה ובחברות עד סוף ימיהם, הצהרת כוונות של אהבה.
בקידושים אותו הסיפור. רק הגבר מקדש את רעייתו והיא אין לה פתחון פה. היא פאסיבית. בדיחת רבנים משיאים אומרת שהכלה פותחת את פיה פעמיים בחופה. לשתות יין.
במאה ה21 לא יעלה על דעתו של איש או אישה לסתום לה את הפה בטקס החשוב, המכונן והיחידי בחייה בה היא מקימה את משפחתה. זהו טקס אהבה ותקווה. לא יעלה, היום, בדעתו של אף אחד, למנוע ממישהו מבני הזוג לקדש, הזכות לקדש היא בסיסית בזכויות האדם, כמו הזכות להינשא. יותר ויותר זוגות פונים אל הטקסים בהם החתונה השווה.
יותר ויותר זוגות לוקחים אחריות על הטקס  שלהם שהוא פסגת אהבתם ואחת מפסגות חייהם כמשפחה. אין משמעות לטקס מעבר בחיים [שזוהי למעשה החתונה] אם איננו משמעותי לחוגגים אותו, אם נאמרים בו דברים או נעשים בו מעשים שאינם מעולמם ואמונותיהם של בני הזוג.
למחוות וסמלים בני אלפי שנים יש  משמעות תרבותית ופסיכולוגית כאחת. יהודי, או יהודייה, להבדיל מאחרים, בראותם בד מחובר לארבעה מוטות, מיד ייזכרו בחופה. לא כך בני תרבויות או דתות אחרות. למרות ששבירת כוס, או כלי אחר  רווחת גם בתרבויות אחרות, מיד תישמע כאן קריאת מזל טוב. לסמלים יש משמעויות תרבותיות ופסיכולוגיות וכמו כל תרבות עתיקת יומין כשלנו, אנחנו טוענים אותם בפרשנויות חדשות ונחוצות. למשל, התוספת המנבאת שבץ מוחי אם אשכח את ירושלים [בקריאת האיחול כפשוטו. ניסיתם פעם להבין את הכתוב?], נוספה לאירוע שבירת הכוס שתפקידו "לעבוד" על השטן ומלאך המוות, כאילו אין כאן חתונה "שווה" להרוס, רק לפני כ 500 שנים.

כמו אבותינו שהתאימו את הסמלים למציאות חייהם כך גם אנחנו. אם יש משמעות לחתונה כהליך מעבר וכמייצג את רוח חיי הזוג, עליה להיות חתונה שווה, עכשווית, רלבנטית לחוגגים בטקסטים ובהווייתה. ובני הזוג, הם הם, יקבעו מה משמעותי להם. בהתחדשות כזו, המסורת רק מרוויחה. הכוונה בכתוב היא, כמובן, לשני המינים באופן שווה. 

מאת הרב דובי אביגור