שריפת גופה טקס קבורה חילוני טקסים עלי שלכת
דף הבית >> אבלות- לוויה >> מאמרים >> בעד שריפת גופה יאיר רוטקוביץ'

מבט יהודי חיובי על שריפת הגופה 

יאיר רוטקוביץ'
שטחים פתוחים – כשרות יהודית אקולוגית.
מדי שנה נפטרים בישראל כ 35,000 בני אדם, שלקבורתם נדרשים בין 150 ל 170 דונם. רק אוכלוסיית אזור המרכז המונה כיום כ 2 מיליון איש תזדקק ל 24,000 דונם בסך הכל. (כולל שטחי הפרדה ושירות) . ארץ האבות, בדורות הבאים, ראוי לה להיות יותר מעיר אורבנית עשנה ובית קברות אחד גדול. 
"ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו" בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. (מדרש קהלת רבה ז)

משאב הקרקע אין לו רק ערך של נדל"ן עובר לסוחר. שטחים פתוחים במדינת ישראל הולכים ונעלמים, ומי התהום מזדהמים, הערך על שמירתם הינו ערך רוחני ציוני יהודי.
על השחתת רכוש כותב גדול פוסקי ההלכה, הרמב"ם: כל המשבר כלים, וקורע בגדים, והורס בניין, וסותם מעיין, ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר ב"לא תשחית". (הלכות מלכים, פרק ו/יד.)
והשחתת הקרקע הפתוחה על אחת כמה וכמה. וכבר נכתב הרבה על קוצר הראות באי שמירה על חוקי שמירת הטבע, והורשת ארץ צפופה וחסרת מעוף לדורות הבאים. שריפת גופה היא אמצעי לשמירה על שטחים פתוחים ולשמירה על נקיון מי התהום.

איסור הקמת מצבה:

אמר רבן שמעון בן גמליאל: אין עושין נפשות {= מצבות } לצדיקים דבריהם הן זכרוניהם. (בראשית רבה פרשה פב) 
זכרו של אדם היא מורשתו. עד שאמר רבן שמעון בן גמליאל שלא(!) מקימים מצבה לחכם. כי חוכמתו היא היא הירושה. ההקשרות הפיסית למצבה אינה נכונה. אומנם הלכה זו נדחקה ונסתרה במשך הדורות והוכח הצורך ההלכתי להקמת מצבה, אולם, יש צורך חיוני להעלות גישה זו מארץ המילים המתות ולתת לה חיים מחודשים.

השואה - היטלר על שריפת הגופות:

הפולמוס בנושא שריפת גופות אדם, הינו טבעי בשיח יהודי לאחר השואה, וכאן מדהימה העדות של היטלר עצמו על שריפת גופות היהודים, הענין מצטייר באופן מצמרר ומחריד, כענין טכני של יעילות הרשע :
(מעדותו של קורט גרשטיין, מהנדס בשירות הס"ס על מחנה ההשמדה בלזץ'.)

​...בלובלין חיכה לנו ס"ס גרופנפיהרר גלובוצניק, הוא אמר: זהו אחד העניינים הסודיים ביותר הקיימים, אולי הסודי ביותר. כל המדבר עליו יומת ביריה מיד... הפיהרר והימלר שהיו כאן ב 15 באוגוסט, שלשום, הורו, שאני אישית אלווה את כל האנשים המבקרים במתקנים. על כך הגיב פרופ' פאננשטיל: אולם מה אמר הפיהרר? גלובוצניק... ענה: יש לבצע את כל המבצע מהר יותר, הרבה יותר מהר.על כך העיר מנהל אגף ממשרד הפנים, ד"ר הרברט לינדן : האם לא היה טוב יותר לשרוף את הגופות, במקום לקבור אותן ? אולי יחשוב דור אחר, אחרת על העניין ? גלובוצניק הגיב: אבל רבותי, אם אי-פעם יבוא אחרינו דור פחדן ורכרוכי כל כך, שלא יבין את מפעלנו הטוב, הרצוי כל כך וההכרחי, אזי רבותי היה כל הנציונאל-סוציאליזם לשווא, להפך, צריך היה לקבור [עם הגופות] לוחות ברונזה, עליהם ייכתב שאנחנו היינו אלה שהיה להם האומץ להוציא לפועל מפעל עצום זה. על כך אמר היטלר: כן, גלובוצניק הטוב שלי, זוהי המלה וזו גם דעתי. למחרת נסענו לבלזץ'. (השואה בתיעוד, מבחר תעודות על חורבן יהודי גרמניה ואוסטריה פולין וברית המועצות, הוצאת יד ושם, תשל"ח).

הנאצים, משמידי היהודים שרפו גופות כן, זה נכון. אך הדרך והטכניקה של הרצח השתנו ממקום למקום. אל מול עינייהם היו הסתרת ראיות ויעול ההשמדה. ותו לא. יהיה זה לא נכון ומטעה, גם בקרב העם היהודי, להשתעבד לתפיסה שכל שריפת גופה נושאת משמעות של מחיית זכר האנוש באופן מכוון ומרושע.

ביטול גמור ומוחלט

" וְאָנכִי עָפָר וָאֵפֶר " אל מול " בִּשְׁבִילִי נִבְרָא הָעוֹלָם ".
עצת החסידים הייתה שבחייו אדם יחזיק בשתיי קצות המקל... וישמור על מתח קיומי בריא וראוי. התחושה שבשבילו נברא העולם תוביל אותו לפעלתנות ויצירה, והתחושה שהוא רק עפר ואפר תוביל אותו לצניעות והכרה במגבלותיו.
ולאחר מותו ?
נראה שראוי לו להגיע לביטול סופי של עָפָר... ואולי יותר מוחלט של אֵפֶר.

מאת יאיר רוטקוביץ'
פורסם באתר עלי שלכת