חתונה שווה טקס חילוני טקסים קוד אתי

חלק 2- אמנת השירות והפרסום

א' – תודעת השירות
 1. אתר טקסים יפעל לייעול הבחירה, להפצת מידע וידע ולהוזלת העלות של טקס בעבור הפונים לטקסים ובעבור כלל הציבור בישראל המעוניין בתרבות טקסי חיים יהודית ברוח חופשית. בעלי השמחה לא יממנו את המסגרת הארגונית של האתר.
 2. אתר טקסים יציג באופן קבוע, בצורה בולטת ובמקום מרכזי את מטרותיו ואת הקוד האתי המחייב אותו.
 3. אתר טקסים ישאף להצגת משוב אישי על עורכי/ות טקסים, בעקבות טקס שערכו. תוצאות המשוב יהיו גלויות, לצורך שיפור איכות הטקסים
 4. עורך/ת טקסים שיהיה חתום על הקוד האתי יזכה בפרסום "התו האתי" בדף האישי שלו/ה.
 5. אתר טקסים ישתף את הפונים/ות אליו, הרוצים/ות בטקסים, נותני/ות השירותים וכלל הציבור בפעולות הננקטות למענם, מתוך שיקול דעת ובהתאם למטרות אתר טקסים.
 6. אתר טקסים ימסור לפונים/ות אליו פרטים על מטרותיו, השירותים שהוא מספק והתנאים לקבלתם.
 7. שאלות ופניות לאתר ייענו באדיבות, במהירות וביעילות המרבית.
​ב' – אחריות עורך הטקס כלפי הפונים לטקס
 1. מטרת ההתקשרות בין עורכי/ות הטקסים לפונים/ות אליהם/ן היא יצירת טקס המתאים לרוחם ולהשקפתם של המתקשרים עימם.
 2. הטקס לא ישמש במה לקידום אינטרסים אישיים, ארגוניים, פוליטיים ואחרים שלא על דעת הפונים לטקס.
 3. עורכי/ות הטקסים לא ירחיבו את המנדט שלהם לתחומים מקצועיים אחרים, כמו ייעוץ פסיכולוגי, משפחתי, זוגי, רפואי, משפטי וכדומה, שלא על דעתם של הפונים/ות לטקס. כל דיון בנושאים כאלה יסויג תוך הפנייה לאיש המקצוע המתאים, וזאת במידה ועורך הטקס אינו בעל מקצוע באחד מהתחומים המדוברים.
 4. הנאמר והנעשה בטקס יהיה ידוע לפונים/ות לטקס לפני הטקס ותתקבל הסכמתם המלאה לכך.
 5. העלות הכוללת תהיה ידועה מראש. לא תהיה דרישה להוצאות לא מתוכננות או תשר.
 6. עורכי/ות הטקסים מתחייבים/ות לתת את השרות המקצועי על הצד הטוב ביותר לפונים/ות אליהם/ן לעריכת טקס חיים, בצורה היעילה, והאמינה ביותר. בהתאם למה שהתחייב אליו ובהתאם לרוח של אתר טקסים. הדבר יכלול: הגעה בזמן, אי עריכת שני טקסים באותו מועד, לבוש נאות, אדיבות, אחריות, זמינות, עמידה בלוח זמנים, חיוביות, ענווה, מסירות, קבלה ואהבה.
 7. עורכי/ות הטקסים אחראים למצוא לעצמם/ו מחליף/ה במידה וידוע מראש כי לא יוכלו לקיים את הטקס.
 8. עורכי/ות הטקסים יפעלו בנושאי כספים בהתאם להוראות כל דין. ינהלו פנקסי חשבונות, ידווחו על הכנסות כחוק ויוציאו על כל סכום שמתקבל קבלה כדין.
 9. האתר והנהלת האתר אינם אחראים על התקשרות בין עורכי/ות הטקסים לבין הפונה לטקס בשום צורה שהיא. ההתקשרות תהיה ישירה. האחריות היא על הפונים/ות לטקס, ועל עורכי/ות הטקסים. אנו ממליצים לקבוע נהלי התקשרות מראש, בעל פה או בכתב במידה ונדרש.
ג' – שמירה על סודיות 
 1. כל עורך/ת טקס יתחייב לסודיות המידע האישי של הפונים אליו.
 2. אתר טקסים לא ישתמש במידע אישי של הפונים/ות לטקסים או במידע אישי על עורכי/ות הטקסים, כל שימוש אחר ייעשה בהסכמת הפונים בלבד.
ד' – פרסום שירותים מיוחדים ושיתוף פעולה עם נותני שירות וגופים מסחריים
 1. מטרת הפרסום באתר טקסים - שיפור איכות עריכת הטקסים. התמורה המתקבלת מהפרסום מיועדת לפונים לטקסים ולא לעורכי/ות הטקסים.
 2. אופי ההתקשרות - ההתקשרות בין אתר "טקסים לבין הגוף המפרסם תעשה מתוך אמון ומחויבות הדדיים, במטרה להוזיל ולייעל את השרות. הרוצה לפרסם יגיש את בקשתו בכתב, באמצעות מכתב, דוא"ל או פקס.
 3. סוג המוצרים - הפרסום הוא למוצרים מתאימים וראויים בלבד למטרות האתר והטקס, מבלי לנסות לייצר "צרכים" שלא היו קיימים קודם.
 4. הנחה על מוצרים אחרים - אנו מבקשים את הגוף המפרסם, לתת הנחה לאלו הבוחרים לערוך טקסים באמצעות אחד מעורכי/ות הטקסים שלנו, למוצרים האחרים המוצעים על ידו. האפשרות הזו תוצג בפני צרכני הטקס באתר.
 5. שמירה על פרטיות - חובה על המפרסם לשמור על פרטיותו ועל קניינם הרוחני של עורכי/ות הטקס וצרכני הטקס. לא יהיה שימוש ע"י המפרסם, בכתובות דוא"ל, טלפונים או כל פרט אישי, בחומרים של טקס אישי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת של צרכן הטקס, לאחר הטקס בלבד ולא לפניו.
 6. הסרת אחריות - האתר אינו אחראי על השלמת העסקה בשום צורה שהיא. ההתקשרות תהיה ישירה. האחריות היא על צרכני הטקס, ומספק השרות. בכל מקרה אנו ממליצים לקבוע נהלי התקשרות מראש.
 7. שמירה על חזות האתר - העיצוב, הנוסח, גודל הפרסום, עיצוב המוצרים, יהיו מאושרים על ידי האתר. בכוונה לדאוג לרמת שרות איכותית וחזות לא מסחרית.
 8. אספקת המוצר - צרכן השרות או המוצר מתחייב לספק מוצר או שרות איכותי בתאריך הספקה סביר לפני הטקס, לפי התנאים שנקבעו עם המזמינים ועם האתר.
 9. התרת ההתקשרות – ההתקשרות בין האתר לבין נותן השירות תופסק בתום מועד ההתקשרות שנקבע מראש, או בהודעה של 30 יום מראש, מכל צד, עד אז יכובדו כל ההתחייבויות ההדדיות.
 10. בלעדיות – אין האתר מתחייב לבלעדיות למפרסם או תחום.
 11. פרסום באנרים – ניתן לפרסם באנרים שיופיעו בכל עמוד באתר טקסים. דינו של פרסום כזה שונה מהאמור לעיל וכל מקרה ייבחן לגופו של המפרסם.
ה' – גיוס ושימוש בכספים
למרות שאתר טקסים אינו עמותה ואינו עוסק בגיוס פעיל של כספי ציבור, הנהלת האתר תפעל על פי הכתוב להלן:
 1. היחס לכספים המגיעים לטקסים יהיה כאל כספי ציבור. ועל כן תקפיד הנהלת אתר טקסים הקפדה יתרה על השימוש בהם, בהתאם למטרות אתר טקסים.
 2. הנהלת אתר טקסים תיתן את דעתה על יחס נאות וסביר בין הוצאות מינהל ושכר לבין הוצאות לפעולות אתר טקסים.
 3. אתר טקסים יקפיד שכוונת המשלמים תוגשם במהימנות ובנאמנות בהתאם לרוח אתר טקסים.
גיא אורן 
הרב סיון מס
הרב אבי פסקל
הרבה גלית אורן מורן
אברי גלעד
הרב נרדי גרין
הרב אורן יהי שלום
עמיר יפת
רינת לפידות
דן תורן
הרב אילה שני
אלברט אילוז
הרב דובי אביגור
הרב טליה גושן
יוסי שלס
מרב מיכאלי
יאיר ניצני
דן קריסטל
 
קוד האתיקה שלהלן שנכתב לראשונה בתשס"ח 2007, היה הראשון בתחומו והיווה השראה לרבים, מטרתו לנסח עקרונות פעולה, עקרונות התנהגות וכללי מינהל תקין, הנגזרים מערכים שביסוד קיומה ותפישת עולמה של התארגנות עורכי/ות הטקסים. הקוד נועד לסייע בקידומה של תרבות יהודית חופשית על ידי ביטוי של יושרה, יצירת אמינות, שקיפות ואחריות כלפי הצבור אותו אנחנו משרתים. קוד האתיקה המנוסח לעיל מחייב את הרבנים החילוניים, עורכי/ות הטקסים העצמאיים וכל מי שחתום על אמנת השירות והקוד האתי של אתר טקסים. ראו את עורכי הטקסים החתומים בתחתית העמוד.

מטרות אתר טקסים

לאפשר במה חופשית לעורכי/ות טקסי חיים יהודיים-חילוניים בישראל, ונגישות גדולה לרוצים בטקסים, בבחירת עורך/ת הטקס המתאימים להם באופן אישי. המטרה העליונה היא קידומה של תרבות יהודית חופשית; ניכוס מחדש של מקורות התרבות היהודית בידי היהודים החילוניים; יצירתה של תרבות טקסי חיים חופשית באמצעות לימוד מדוקדק ומתן פרשנות מחודשת לטקסי החיים היהודיים. מלידה ועד מוות, מבר מצווה ועד נישואין. כל זאת תוך שחרור מכבלי מסגרת ממסדית, ריכוזית מגבילה.

חלק 1- הקוד האתי

א' – מחויבות לתכנים יהודיים חילוניים-הומניסטיים
 1. עורכי/ות הטקסים מתחייבים/ות לטקסים ברוח ערכי היהדות החילונית-הומניסטית.
 2. עורכי/ות הטקסים מתחייבים/ות שלא לפסול אדם על רקע העדפתו המינית, או, שיוכו האתני/תרבותי/דתי, ולערוך טקסי חיים יהודיים-חילוניים לפונים/ות שהם בני/ות אותו המין, דת, לאום או תרבות אחרת.
 3. עורכי/ות הטקסים יפעילו פרשנות מרחיבה בנוגע לשאלת "מי הוא יהודי" ויקבלו הגדרות של גיור סוציולוגי גם ללא מחייבות דתית כלשהיא.
 4. עורכי/ות הטקסים מתחייבים/ות שלא להתחזות לרב אורתודוכסי, או רב/ה דתי/ת מזרם יהודי אחר בטקסי נישואין בפרט ובטקסים בכלל ומתחייבים/ות לפעול בטקסים על פי העיקרון החילוני-הומניסטי האומר: "אנו מאמינים במה שאנו עושים ואנו עושים מה שאנו מאמינים בו".
 5. עורכי/ות הטקסים מתחייבים/ות לערך השוויון בין המינים בטקסים.
 6. עורכי/ות הטקסים יהיו מוכנים לשתף פעולה עם עורך/ת טקסים בן/ת תרבות/דת/אמונה אחרת ביצירת טקס שהוא בין-דתי אן בין תרבותי interfaith, intercultural, intermarriage
 7. עורכי/ות הטקסים מתחייבים/ות להבהיר לפונים/ות לטקס כי למעמד הטקסי אין תקפות חוקית ומטרתו היא חברתית, משפחתית ותרבותית. מומלץ כי עורכי/ות הטקסים יבהירו את המצב החוקי הקיים היום במדינת ישראל בנוגע למעמד אישי.
 8. עורכי/ות הטקסים יפעלו מתוך מסירות, מקצועיות, יושר, הגינות ואחריות ציבורית, למען קידומה של תרבות טקסי חיים יהודית חופשית בישראל.
ב' - מחויבות עורכי/ות הטקסים 
 1. עורכי/ות הטקסים אינם/ן מחויבים/ות לפרסום בלעדי באתר ויכולים לעשות שימוש בכל כלי תקשורתי ובכל פורום ציבורי על מנת לקדם את עצמם כעורכי/ות טקסים.
 2. עורכי/ות הטקסים המוצגים/ות באתר יבחרו את הדרכים והאמצעים לפרסומם/ן העצמי באתר ומחוצה לו מתוך התחשבות ברוח של אתר טקסים, עקרונותיו, מטרותיו, והדרכים שנבחרו על מנת ליישם מטרות אלה.
 3. כשם שאתר טקסים מפרסם את עורכי/ות טקס מתבקשים/ות עורכי/ות הטקסים להדדיות ולסייע בקידומו ופרסומו של אתר טקסים.
 4. עורך/ת טקס, מתחייב/ת לא לפגוע בשמם/ן הטוב, במוניטין או בהישגים המקצועיים של עורכי/ות טקסים השותפים לאתר.
 5. עורכי/ות הטקסים ישלמו להנהלת האתר דמי חבר שנתיים כפי שיקבע על יד הנהלת האתר.
 6. אתר טקסים מתחייב להציג את הדף של עורך הטקס על פי עיצובו וניסוחו של עורך הטקס, כל עוד ישלמו עורך/ת הטקס דמי חבר, הניסוח והעיצוב יעמדו ברוח האתר ומטרותיו להלן. דף במשמעות זו הוא האזור באתר שאינו כולל את החלקים ה"ציבוריים" כלומר: התפריטים העליונים, הצדדיים והתחתונים.
 7. הפסקת הופעתו/ה של עורך/ת טקס באתר תיעשה רק לאחר הודעה מראש ובתום תקופת התשלום, במידה ולא יוחזרו דמי החבר היחסיים לתקופה שנשארה.

ג' – נאמנות, אחריות ושיתוף פעולה עם ארגונים אחרים
 1. אתר טקסים מתחייב לא לפגוע בשמם הטוב, במוניטין, או בהישגים המקצועיים של עמותות אחרות וארגונים אחרים.
 2. אתר טקסים מעודד שיתוף פעולה בינו לבין עמותות וארגונים למען מטרות משותפות, ומתוך כך קורא לכל הארגונים בתחום להציג את עורכי/ות הטקסים שלהם באתר תוך ציון זהותם הארגונית המפורשת, לפרסם קישורים באופן הדדי ולשתף פעולה לקידומה של תרבות יהודית חופשית.
 3. אתר טקסים ועורכי/ות הטקסים מתנגדים ליצירת מונופול על שירותי טקסי חיים יהודיים חילוניים ומעודדים את התחרות הבריאה בתחום מתוך ההשקפה של "קנאת סופרים תרבה חוכמה".
ד' - ועדת האתיקה
 1. במקרה של תלונות וחריגות מרוח הקוד האתי, תהיה רשאית ועדת האתיקה של האתר להסיר את שמו/ה של עורך/ת טקס. הדבר ייעשה רק לאחר אזהרות, ושימוע.
 2. הנהלת האתר משמשת גם כועדת האתיקה. במקרים של תלונות וחריגים, ועדת האתיקה תזהיר תדון ותפסוק לגופו של עניין.

אתיקה ושירות