חתונה שווה טקס חילוני טקסים
דף הבית >> נישואין >> מאמרים >> אמנת הפרסום שלנו

אמנת הפרסום 

הנהלת אתר טקסים

1. מטרת הפרסום - שיפור איכות עריכת הטקסים. התמורה המתקבלת מהפרסום מיועדת לצרכני הטקסים ולא לעורכי הטקסים. 
 
2. אופי ההתקשרות - ההתקשרות בין אתר טקסים לבין הגוף המפרסם תעשה מתוך אמון ומחויבות הדדיים, במטרה להוזיל ולייעל את השרות. הרוצה לפרסם יגיש את בקשתו בכתב, באמצעות מכתב, דוא"ל או פקס. 

3.  סוג המוצרים - הפרסום הוא למוצרים מתאימים וראויים בלבד למטרות האתר והטקס, מבלי לנסות לייצר "צרכים" לא קיימים.

4. הנחה וחילופי קישורים - אנו מבקשים את הגוף המפרסם, לתת הנחה על המוצר המוצג ולפרסם קישור לאתר טקסים באתר המפרסם. 
 
5. שמירה על פרטיות - חובה על המפרסם לשמור על פרטיותו ועל קניינם הרוחני של עורכי הטקס וצרכני הטקס. לא יהיה שימוש ע"י המפרסם, בכתובות דוא"ל, טלפונים או כל פרט אישי, בחומרים של טקס אישי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת של צרכן הטקס, לאחר הטקס בלבד ולא לפניו.
 
6. הסרת אחריות - האתר אינו אחראי על השלמת העסקה בשום צורה שהיא. ההתקשרות תהיה ישירה. האחריות היא על צרכני הטקס, ומספק השרות. בכל מקרה אנו ממליצים לקבוע נהלי התקשרות מראש.
  
7. שמירה על חזות האתר - העיצוב, הנוסח, גודל הפרסום, עיצוב המוצרים, יהיו מאושרים על ידי האתר. בכוונה לדאוג לרמת שרות איכותית וחזות לא מסחרית. 
 
8. אספקת המוצר - צרכן השרות או המוצר מתחייב לספק מוצר או שרות איכותי בתאריך הספקה סביר לפני הטקס, לפי התנאים שנקבעו עם המזמינים ועם האתר. 
 
9. התרת ההתקשרות – בין האתר לבין נותן השירות תופסק אם לא יכובדו כללי אמנת הפרסום, או בתום מועד ההתקשרות שנקבע מראש, או בהודעה של 30 יום מראש, מכל צד, עד אז יכובדו כל ההתחייבויות ההדדיות. 

10. בלעדיות – אין האתר מתחייב לבלעדיות למפרסם או תחום.


חובר על ידי: יאיר רוטקוביץ', הרב סיון מס, גיא אורן והרב נרדי גריןאוגוסט 2004, אב תשס"ד.