אברי גלעד חתונה שווה טקס חילוני טקסים

אברי גלעד

פנו ישירות באמצעות הטופס:
איש תקשורת ומחתן אלטרנטיבי.
עורך טקסי נישואין חילוניים השומרים על קשר עם מבנה החתונה היהודי.
כותב טקס מיוחד לכל זוג עפ"י פגישה אישית.
עורך טקסי נישואין