אברי גלעד חתונה שווה טקס חילוני טקסים

אברי גלעד

עורך טקסים רק במרכז
פנו באמצעות הטופס להלן:
איש תקשורת ומחתן אלטרנטיבי.
עורך טקסי נישואין חילוניים השומרים על קשר עם מבנה החתונה היהודי.
כותב טקס מיוחד לכל זוג עפ"י פגישה אישית.
 מחתן רק באיזור המרכז.
 מחיר הטקס - שונה מהמחיר המומלץ באתר טקסים.
עורך טקסי נישואין