אברי גלעד חתונה שווה טקס חילוני טקסים

אברי גלעד

כרגע איני עורך טקסים, אבל לבחירת עורך טקס אחר פנו באמצעות הטופס:
איש תקשורת ומחתן אלטרנטיבי.
עורך טקסי נישואין חילוניים השומרים על קשר עם מבנה החתונה היהודי.
כותב טקס מיוחד לכל זוג עפ"י פגישה אישית.
 לעת הזו איני עורך טקסים כלל, אנא פנו לעורכי הטקסים האחרים.
עורך טקסי נישואין